Wat is de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning?

Er is in Nederland veel behoefte aan sociale huurwoningen. Er is een grote groep mensen die ingeschreven staat. Maar de wachttijd voor een dergelijke huurwoning is behoorlijk lang. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor een normale sociale huurwoning in Nederland ruim 8 jaar is.

 

 

Neemt de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning af of toe?

Volgens deskundigen neemt de gemiddelde wachttijd de komende jaren alleen maar toe. Het aanbod aan sociale huurwoningen neemt nauwelijks toe, terwijl de vraag wel enorm toeneemt. Dit komt onder andere doordat er te weinig mensen doorstromen van huur naar koop.

Waar is de wachttijd voor een huurwoning het langst?

De wachttijd voor een sociale huurwoning kan per regio enorm verschillen. In sommige regio's is helemaal geen wachttijd, terwijl er juist in de randstad enorme wachttijden zijn. De langste wachttijd is nu in Purmerend. Uit onderzoek blijkt dat mensen hier gemiddeld meer dan 20 jaar moeten wachten om een huurwoning toegewezen te krijgen. Als je snel een huurwoning toegewezen wilt krijgen is het dus verstandig om te kijken waar er weinig wachttijd is.

Wanneer krijg je voorrang voor een sociale huurwoning?

Er zijn mensen die voorrang kunnen krijgen bij de aanvraag voor een sociale huurwoning. Zo krijgen bijvoorbeeld asielzoekers, mantelzorgers en mensen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Daarnaast kan ook op medische gronden een urgentieverklaring worden verkregen.

Bekijk naast gemiddelde wachttijd huurwoning ook:
Gemiddelde hypotheek
Gemiddelde prijs van een woning
Gemiddelde verkooptijd woning