Wat is de gemiddelde score op de Cito toets?

Je kunt op de Cito eindtoets een score halen tussen de 501 en de 550. De gemiddelde Cito score wordt elk jaar opnieuw berekend op basis van het aantal opgaven dat het desbetreffende jaar correct is beantwoord. We kunnen dus niet met exacte zekerheid zeggen wat de gemiddelde score van de Cito toets is. Wel weten we dat de gemiddelde score van de Cito toets meestal rond de 535 punten ligt. 

 

Welk advies krijg je bij welke score?

• 501 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg
• 522 - 527 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
• 524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg
• 528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (de voormalige mavo)
• 520 - 525 - Gemengde/ theoretische leerweg
• 530 - 535 - Gemengde/theoretische leerweg
• 535 - 540 - havo
• 540 - 545 - havo/vwo brugklas
• 545 - 550 - vwo (atheneum / gymnasium / technasium / tweetalig vwo)


Bekijk naast de gemiddelde Cito score ook:
Gemiddeld IQ
Gemiddeld opleidingsniveau
Gemiddeld aantal zwemlessen