Wat is de gemiddelde leeftijd in Amsterdam

Amsterdam is met 850.000 inwoners (gemeente Amsterdam) de grootste stad van Nederland. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld zo'n 5.000 personen in Amsterdam. De leeftijdcategorie 45 t/m 64 jaar is met 25% het sterkst vertegenwoordigd. De leeftijd 65+ is met 12% het minst in onze hoofdstad vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd in Amsterdam ligt rond de 40 jaar.

Daalt of stijgt de gemiddelde leeftijd van Amsterdam?

Omdat de vergrijzing toeneemt, neemt ook de gemiddelde leeftijd in de meeste steden toe. Dit is echter niet het geval in Amsterdam. Zoals gezegd is slechts 12% van de mensen in Amsterdam 65 jaar of ouder. In andere steden ligt dit percentage rond de 15%. De reden dat de gemiddelde leeftijd in Amsterdam niet toeneemt is omdat veel Amsterdammers die een gezin willen stichten er ivm de hoge huizenprijzen voor kiezen om de stad te verlaten. Daarnaast kiezen veel huizenbezitters er voor om hun huis te verlaten en te verhuren aan studenten. De gemiddelde leeftijd van Amsterdam daalt dan ook al jaren.

Wat is de gemiddelde leeftijd in andere steden?

De gemiddelde leeftijd in veel andere steden ligt iets boven dat van Amsterdam. Zo is de gemiddelde leeftijd in Den Haag en Rotterdam met 41 jaar iets hoger dan in Amsterdam. In echte studentensteden als Utrecht en Groningen ligt de gemiddelde leeftijd echter een stuk lager dan in Amsterdam. In Utrecht is de gemiddelde leeftijd bijvoorbeeld slechts 34 jaar. En in de stad Groningen is de gemiddelde leeftijd 36 jaar. Een groot gedeelte van de bevolking is hier dan ook student. 

Wonen er meer mannen of vrouwen in Amsterdam?

De verdeling tussen mannen en vrouwen is in Amsterdam goed verdeeld. Van de iets meer dan 850.000 inwoners van Amsterdam is een net iets groter gedeelte vrouw. Er leven ongeveer 420.000 mannen in Amsterdam en 430.000 vrouwen. Dit beeld is overigens in heel de Randstad terug te zien. In gemeentes in het westen van Nederland is het percentage vrouwen vaak 1 tot 2% hoger dan in gemeentes in Noord, Oost of Zuid Nederland. Daar is juist het percentage mannen 1 tot 2% hoger. 

Bekijk naast gemiddelde leeftijd Amsterdam ook:
Gemiddelde prijs hotelkamer
Gemiddelde prijs ontbijt hotel
Gemiddelde leeftijd trouwen
Gemiddelde leeftijd scheiden