Hoeveel kleedgeld krijgen jongeren gemiddeld?

Het is tegenwoordig heel gewoon dat jongeren kleedgeld krijgen. Kleedgeld is geld dat jongeren van hun ouders krijgen om zelf aan kleding te besteden. Hoeveel kleedgeld jongeren gemiddeld krijgen is vooral erg afhankelijk van de leeftijd.

Hieronder vind je een overzicht met hoeveel kleedgeld jongeren krijgen:

Leeftijd – Gemiddelde kleedgeld
12 jaar – 20 tot 60 euro per maand
13 jaar – 30 tot 65 euro per maand
14 jaar – 40 tot 75 euro per maand
15 jaar – 45 tot 80 euro per maand
16 jaar – 50 tot 80 euro per maand
17 jaar – 50 tot 80 euro per maand
18 jaar – 50 tot 100 euro per maand

Vanaf wanneer kun je kinderen kleedgeld geven?

Kinderen begrijpen vaak al vanaf 6 jaar wat geld is en wat je er mee kunt. Ze kunnen echter dan nog geen verantwoordelijkheid dragen. Vanaf een jaar of 12 kunnen kinderen echter vaak al wel heel goed de verantwoordelijkheid voor hun eigen kleedgeld dragen. Gemiddeld krijgt 1 op 4 kinderen op deze leeftijd kleedgeld.

Hoeveel kleedgeld hebben jongeren echt nodig?

Uit onderzoek blijkt dat jongeren vanaf 12 jaar minimaal 50 euro in de maand nodig hebben voor kleding. Dit is inclusief ondergoed en sokken. Uiteraard zie je dat veel kinderen die kleedgeld krijgen hun geld opsparen om iets duurders te kopen. Op deze manier leren ze met geld omgaan en leren ze dat het kopen van dure dingen tot gevolg heeft dat ze langer moeten sparen. 

Stijgt of daalt het aantal jongeren met kleedgeld?

Het aantal kinderen met kleedgeld is behoorlijk toegenomen. 30 jaar geleden kreeg slechts 1 op de 10 kinderen van 12 jaar of ouder kleedgeld. Tegenwoordig krijgt meer dan de helft van de kinderen in die leeftijdscategorie eigen kleedgeld. Tegenwoordig zie je dat met kleedgeld ook andere dingen worden gekocht die belangrijk zijn voor de hedendaagse jeugd. Zo wordt een deel van het kleedgeld ook vaak aan mobieltjes uitgegeven. 


Bekijk naast het gemiddelde kleedgeld ook:
Gemiddelde zakgeld
Gemiddelde leeftijd mobiele telefoon
Gemiddelde leeftijd start pil