Wat wordt bedoeld met een ecologische voetafdruk?

Met een ecologische voetafdruk wordt bedoeld de ruimte die je per persoon inneemt op aarde. Een ecologische voetafdruk is de oppervlakte die nodig is om de grondstof te produceren en het afval te verwerken voor 1 enkel persoon. De ecologische voetafdruk wordt berekend op basis van je levensstijl. Alles wat je verbruikt op aarde kost namelijk ruimte. Eten neemt bijvoorbeeld ruimte in omdat het verbouwd moet worden. Maar denk ook aan papiergebruik (bomen) en energieverbruik. Hoe hoger de levensstandaard van een bevolkingsgroep, hoe meer ruimte er nodig is en dus te hoger de gemiddelde ecologische voetafdruk. Op aarde is 1,8 hectare (3 voetbalvelden) per persoon beschikbaar.

 


Gemiddelde ecologische voetafdruk Nederland

De levensstandaard is in Nederland heel hoog. We zijn een rijk land en zijn gewend aan luxe. De gemiddelde voetafdruk in Nederland is op dit moment dan ook 4,1 hectare. Dit komt neer op 8 voetbalvelden per persoon!

Wat is de gemiddelde ecologische voetafdruk andere landen?

Wereldwijd is de gemiddelde ecologische voetafdruk 2,7 hectare. Dat is dus een stuk meer dan de beschikbaarheid van 1,8 hectare per persoon. Westerse landen verbruiken de meeste ruimte Ontwikkelingslanden verbruiken daarentegen de minste ruimte.

Ecologische voetafdruk enkele landen:
* Meer dan 6 hectare per persoon - o.a. Amerika, Australie, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar
* Tussen 4 en 6 hectare per persoon - o.a Belgie, Nederland, Spanje, Duitsland, Japan
* Tussen 2 en 6 hectare per persoon - o.a Mexico, Rusland, China
* Tussen 1 en 2 hectare per persoon - o.a Afrika, Thailand, Chili

Wordt de ecologische voetafdruk steeds groter?

De ecologische voetafdruk van de mens wordt steeds groter. Elke persoon heeft steeds meer ruimte nodig. Sinds 1961 is de ecologische voetafdruk van een wereldburger meer dan verdubbelt. Op dit moment hebben we 50% meer grondstoffen nodig dan de aarde kan bieden. Het komt er op neer dat de aarde anderhalf jaar nodig heeft om aan te maken wat de wereldbevolking in een jaar consumeert.


Bekijk naast de gemiddelde economische voetafdruk ook:
Gemiddeld energieverbruik
Gemiddeld waterverbruik