Wat is de gemiddelde duur voor werkeloosheid in Nederland?

Als je werkeloos bent dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. Soms kan dat echter wel een tijdje duren. De gemiddelde duur van werkeloosheid in Nederland is ongeveer anderhalf jaar. Uiteraard is dit een gemiddelde en geldt dit niet voor iedereen. Zo zijn ouderen vaak veel langer werkeloos dan jongeren. Ook lageropgeleiden zijn langer werkeloos dan hoger opgeleiden.

 

 

Duurt de werkeloosheid tegenwoordig langer?

Sinds 2008 is de werkeloosheid in Nederland behoorlijk gestegen. Dit komt voornamelijk door de financielle crisis. Veel bedrijven in Nederland, maar ook in de rest van de wereld hebben het moeilijk en nemen vaak geen nieuwe mensen meer aan. Hierdoor is de gemiddelde duur van de werkeloosheid nu veel langer dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Zo werd in 2008 voor 68% van de werkelozen geschat dat ze minder dan een jaar werkeloos zouden zijn. Inmiddels ligt dit percentage op 60%.

Hoeveel mensen zijn er in Nederland werkeloos?

In Nederland zijn ongeveer 450.000 mensen werkeloos. Dat komt overeen met 5,8 procent van de beroepsbevolking.

Welke mensen zijn het langst werkeloos?

De gemiddelde duur van de werkeloosheid is voor mensen ouder dan 55 vaak het langst. Het duurt tegenwoordig gemiddeld 3 tot 6 jaar voordat deze mensen weer een baan hebben gevonden.

Welke mensen zijn het kortst werkeloos?

Jongeren tussen 23 en 35 jaar zijn relatief het kortst werkeloos. Gemiddeld duurt het 4 tot 7 maanden voordat ze een baan hebben gevonden.

 

Bekijk naast de gemiddelde duur werkeloosheid ook:
Gemiddeld aantal ziektedagen
Gemiddeld aantal werkdagen