Hoeveel kinderen zitter er gemiddeld in een klas op de basisschool?

Veel mensen vinden dat te volle klassen invloed kan hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Hoe voller een klas, des te minder aandacht er naar een kind kan uitgaan. Uit onderzoek van de staatssecretaris van Onderwijs blijkt dat in Nederland het gemiddeld aantal kinderen in een klas 22,4 is.

 

Stijgt het gemiddeld aantal leerlingen per klas?

Er is de laatste tijd behoorlijk wat veranderd in het basisonderwijs. Zo hebben kleine scholen het heel moeilijk en fuseren vaak met grotere scholen. Daarnaast wordt er flink bezuinigd op het onderwijs waardoor er minder geld is voor leraren. Hierdoor stijgt het gemiddeld aantal leerlingen in een klas.Zo is het gemiddeld aantal leerlingen met 4% gestegen ten opzichte van 2011.

Wat is het grootste aantal kinderen in één klas?

In tegenstelling tot wat je zou denken is er in Nederland geen wettelijke richtlijn voor de maximale groepsgrootte op een basisschool. Er is wel een richtlijn voor de minimaal beschikbare ruimte voor basisschoolleerlingen: per leerling moet 3,5 m2 vloeroppervlakte beschikbaar zijn.

Wat is het gemiddeld aantal leerlingen in andere landen?

Het gemiddeld aantal leerlingen in andere Europese landen is lager dan in Nederland. Zo zitter er bijvoorbeeld in Belgie gemiddeld 14 kinderen in een klas. In Duitsland zitter er gemiddeld 18 leerlingen in een klas.

 

Bekijk naast gemiddeld aantal leerlingen klas ook:
Gemiddelde score cito toets
Gemiddeld opleidingsniveau
Gemiddelde leeftijd uit huis
Gemiddelde startsalaris HBO