Hoeveel geboortes zijn er gemiddeld per jaar?

In Nederland worden lang niet meer zoveel kinderen geboren als vroeger. Zo is de afgelopen jaren het aantal kinderen per gezin dan ook gedaald naar 1,7 kind per gezin. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was dat veel hoger. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat er op dit moment in Nederland gemiddeld tussen de 165.000 en 175.000 geboortes per jaar zijn.

 


Hoe sterk daalt het aantal geboortes per jaar?

Het gemiddeld aantal geboortes per jaar is in de afgelopen eeuw enorm gedaald. Zo waren er in de jaren vijftig en eerste helft van de jaren zestig gemiddeld zo'n 230.000 tot 250.0000 geboortes. Vooral vanaf de jaren zeventig is het snel gedaald.

Gemiddeld aantal geboortes over de hele wereld?

Per dag komen zijn er tussen de 205.000 en 215.000 geboortes op de hele wereld. In China worden de meeste kinderen geboren. Daar zijn ongeveer 50.000 geboortes per dag.
 

Bekijk naast het gemiddeld aantal geboortes per jaar ook:
Gemiddeld aantal kinderen
Gemiddelde leeftijd eerste kind
Gemiddelde leeftijd tussen eerste en tweede kind